Medlemsmøte

Møteplan for 2019

Møtedag er onsdag og alle møter er fr kl 12.00 til kl 15.00

Møtedatoer:
Onsdag 16. januar
Onsdag 30 .januar
Onsdag 13. februar
Onsdag 27. februar
Onsdag 13. mars
Onsdag 27. mars
Onsdag 10. april
Onsdag 24. april