Vi vurdere etter hvert om vi setter i gang med aktivitet på nettet.
Det er muligheter til å få Datahjelp hos Seniornett sentralt.

Medlemsmøte 9. september kl 12.00 – 15.00 – hvis det blir muleg

Årsmøte 9. september kl 12.00

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder,
referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)
2. Styrets årsmelding
3. Regnskap
4. Budsjett for neste år
5. Valg av styre og revisor
6. Innmeldte saker

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 14 dager før årsmøtet. Forslag som fremsettes etter denne fristen eller i årsmøtet kan behandles dersom ¾ av årsmøtets stemmeberettigede stemmer for at forslaget skal behandles.

Styret fungerer som valgkomité.

Kontakt oss på post@seniornettbo.no

Medlemskap

Medlemskap i Seniornett koster kr 350,-.
Lenke til påmeldingskjema

 

Telenor sin mobilhjelp

Telenor har lagt ut mange kurs på nett under Mobilhjelpen  for iPhone, iPad, Android telefon og Android nettbertt.

iPhone, iPad leveres av Apple, mens Android leveres av de andre leverandørene.
Ved å velge Android vil en stå friere i kjøp av utstyr og derfor også kunne få gunstigere priser.

Digidel – økt digital deltakelse

Seniornett er med i et program ledet av Kommunal- og moderiseringsdepartementet.
Program som skal  styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offenlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse.

Seniornett i Bø er en lokalklubb av Seniornett.