Medlemsmøte

Møteplan for 2019

Møtedag er onsdag og alle møter er fr kl 12.00 til kl 15.00

Møtedatoer:
Onsdag 11. september
Onsdag 25 .september
Onsdag 9. oktober
Onsdag 23. oktober
Onsdag 6. noveber
Onsdag 20. november