Medlemsmøte

Møteplan for 2020

Møtedag er onsdag og alle møter er fr kl 12.00 til kl 15.00

Møtedatoer:

15. Jannuar
29. Jannuar
12. Februar
26. Februar
11. Mars
25. Mars
15. April
29. April

9. September
23. September
7. Oktober
21. Oktober
4. November
18. November